Přesně tohle psi občas dělají a vědci prý nyní přišli na to, proč tomu tak je a co za tím vlastně vězí

Překvapuje Vás, že pes někdy dává hlavu na jednu stranu?

Je to velice zajímavá věc, které si mnoho lidí nevšímá.

Většina psů tento náklon hlavy dělá, pokud slyší podivný zvuk nebo při otázce typu: Půjdeme ven? Kde máš míček? Budeme si hrát? To všichni známe.

Toto chování nám v prvé řadě navodí pocit, že nám pes rozumí a nad danou mluvou či zvukem přemýšlí.

Jelikož však není proveden dostatek studií na toto téma, tak existují čtyři hlavní teorie, proč to pes dělá.

.

Abych tě lépe slyšela

Psí ucho je jako radar, a tak je schopno velmi dobře vyhodnocovat zdroj a vzdálenost zvuku díky pohyblivému ušnímu boltci.

Dokonce pomocí vyvinutého mozku dokáží psi vypočítat časové rozdíly mezi zvukem, který proniká do levého a pravého ucha.

Mírná změna polohy hlavy může psovi poskytnout další informace o vzdálenosti zdroje zvuku.

Náklon hlavy tedy může zvířeti pomoci přesněji lokalizovat polohu a vzdálenost daného zvuku.

.

Snaží se nás pochopit

Steven R. Lindsay v knize „Handbook of Applied Dog Behavior and Training“ (Příručka aplikovaného psího chování a tréninku) popisuje, že pes naslouchající lidské mluvě se snaží identifikovat známá slova i tóny, které jsou spojeny s odměnou, jako je například výše popisovaná věta propojená s procházkou či hrou.

Svaly středního ucha jsou pod kontrolou části mozku, který je také zodpovědný za výraz v obličeji a pohyby hlavy, takže když pes naklání hlavu, snaží se vnímat to, co říkáme a zároveň nám tak říká, že nás poslouchá.

Abych tě lépe viděla

.

Psi pro porozumění lidem nemohou číst pouze ze slov, ale důležitý je pro ně také výraz v obličeji, pohyby očí a celková řeč těla.

Z toho důvodu je důležité, aby psi dobře viděli na naši tvář.

Teorii o náklonu hlavy za účelem lepšího vidění do tváře zdůvodňuje profesor Stanley Coren.

I když Coren poznamenává, že na tuto teorii nejsou k dispozici žádná data, díky mnoha fotkám na internetu se dá říct, že brachycefalická (krátkolebá) plemena naklánějí hlavu mnohem méně než plemena dlouholebá.

Brachycefalická plemena, jako je například mops, Boston terrier a čínský pekinéz díky zkrácenému čenichu nemusejí pro čtení výrazu tváře naklánět hlavu. Coren dokonce provedl online průzkum.

.

Průzkum byl velmi stručný, lidé prostě měli odpovědět, jak často jejich pes naklání hlavu, když k němu promlouvají.

Lidé si vybírali mezi odpověďmi: nikdy, zřídka, občas, často, většinou vždy nebo vždy. Na konci průzkumu se Coren zaměřil na lidi, jež v dotazníku odpověděli často, většinou vždy a vždy a dotázal se jich na plemeno psa, u kříženců na přibližný tvar hlavy.

A zde jsou čísla: průzkum dokončilo 582 lidí, z toho 62% hlásilo častý náklon psí hlavy při komunikaci.

186 osob popsalo hlavu psa jako brachycefalickou (berme jako první skupinu) a 396 jako dolicefalickou a mezocefalickou (druhá skupina).

.

71% majitelů psů z druhé skupiny odpovědělo, že jejich psi často naklánějí hlavu při lidské mluvě.

Na druhou stranu pouze 52% majitelů z první skupiny hlásilo náklon hlavy. Zde je statistický rozdíl, který může naznačovat pravdivost této teze.

Abych tě lépe zaujmul

Jedna z nejvíce roztomilých věcí je bezesporu naklánění psí hlavy, když k nim promlouváme.

Naše reakce je většinou „jůůů, jééé“ či jiná podobná.

Zkrátka máme tendenci reagovat na toto chování pozitivně a v příjemném tónu.

Povzbudivé reakce posilují u psa nutnost opakovat toto chování jednoduše proto, že nám a zároveň i sobě rádi dělají radost.

Psi pro porozumění lidem nemohou číst pouze ze slov, ale důležitý je pro ně také výraz v obličeji, pohyby očí a celková řeč těla.

Z toho důvodu je důležité, aby psi dobře viděli na naši tvář.

Teorii o náklonu hlavy za účelem lepšího vidění do tváře zdůvodňuje profesor Stanley Coren.

I když Coren poznamenává, že na tuto teorii nejsou k dispozici žádná data, díky mnoha fotkám na internetu se dá říct, že brachycefalická (krátkolebá) plemena naklánějí hlavu mnohem méně než plemena dlouholebá.

Brachycefalická plemena, jako je například mops, Boston terrier a čínský pekinéz díky zkrácenému čenichu nemusejí pro čtení výrazu tváře naklánět hlavu. Coren dokonce provedl online průzkum.

.

Průzkum byl velmi stručný, lidé prostě měli odpovědět, jak často jejich pes naklání hlavu, když k němu promlouvají.

Lidé si vybírali mezi odpověďmi: nikdy, zřídka, občas, často, většinou vždy nebo vždy. Na konci průzkumu se Coren zaměřil na lidi, jež v dotazníku odpověděli často, většinou vždy a vždy a dotázal se jich na plemeno psa, u kříženců na přibližný tvar hlavy.

A zde jsou čísla: průzkum dokončilo 582 lidí, z toho 62% hlásilo častý náklon psí hlavy při komunikaci.

186 osob popsalo hlavu psa jako brachycefalickou (berme jako první skupinu) a 396 jako dolicefalickou a mezocefalickou (druhá skupina).

.

71% majitelů psů z druhé skupiny odpovědělo, že jejich psi často naklánějí hlavu při lidské mluvě.

Na druhou stranu pouze 52% majitelů z první skupiny hlásilo náklon hlavy. Zde je statistický rozdíl, který může naznačovat pravdivost této teze.

Abych tě lépe zaujmul

Jedna z nejvíce roztomilých věcí je bezesporu naklánění psí hlavy, když k nim promlouváme.

Naše reakce je většinou „jůůů, jééé“ či jiná podobná.

Zkrátka máme tendenci reagovat na toto chování pozitivně a v příjemném tónu.

Povzbudivé reakce posilují u psa nutnost opakovat toto chování jednoduše proto, že nám a zároveň i sobě rádi dělají radost.